MEJ 2022 - Novi Sad

08.03.2022 09:30

MEJ - Novi Sad  - 28.02.2022 - kord junioři - startujících: 112 - umístění: Novák M. - 72. místo.

MEJ - Novi Sad - 02.03.2022 - kord junioři družstva- startujících: 22 - umístění: ČR (Novák, Klaus, Vašíček, Matoušek) - 13.místo.