O šermu

    Není na tomto místě dosti možné a ani účelné podrobně popisovat historický vývoj a význam šermu, stejně tak jako podat ucelenou informaci o jeho moderním pojetí.

    Proto zde uvádíme pouze jeho stručnou charakteristiku, a to i s využitím citací.

"Počátky šermu ztrácejí se v mlhách prastarých časů. Příroda dala člověku instinkt nejen se brániti, nýbrž i útočiti k sebeobraně a zlepšení svého bytí a to se mohlo díti jen ozbrojenou rukou.

Tento zápas o bytí překvapil člověka dříve, než mohl na jiné věci mysliti; stál již nad jeho kolébkou a přešel jako dědictví na potomky jeho.

Tisíciletí nedovedlo zde ničeho změniti a jak lidstvo až do dneška bojujíc postupuje, tak i náš moderní život jen vrozeným a nuceným bojem se udržuje."

/ Robert Tvarůžek c.a k. vojenský mistr šermu - Šerm šavlí - 1909 /

    Umění šermu provází lidstvo již od pradávna. Ať již se podíváme do staré Číny, kde již v 2.stol. př.n.l. můžeme spatřit šerm širokými zakřivenými meči a dřevěnými tyčemi, do starého Egypta, kde provádí cvičení s holemi jako průpravu k použití mečů, nebo do Indie, kde bráhmani vedou veřejný výcvik šermu. Nemůžeme také opomenout Japonsko a jeho vysokou kulturu samurajů v umění mečů a šermu oštěpy.

    V Evropě vznikají ve starověku první profesionální školy šermu v Řecku a Římě, ve kterých jsou cvičeni gladiátoři. Ve středověku šerm patří mezi sedm tzv. rytířských ctností, které feudálové musí bezpodmínečně zvládnout. V 16. stol. přestává být šerm výsadou jen šlechty, a měšťanstvo zakládá šermířské spolky a bratrstva, ve kterých se šerm vyučuje. Později je šerm provozován v šermířských klubech a zejm. ve vojenských akademiích.

    Postupem času se způsob šermu velice mění. Současná podoba šermu má svůj původ v době, kdy se začíná užívat střelných zbraní a těžké meče a štíty jsou nahrazovány zbraněmi lehčími ( Španělsko, pol.16. stol. - kord), které jsou snadněji ovladatelné, a umožňují tak technický rozvoj šermu. V roce 1750 vzniká fleret - jako cvičná zbraň pro kord, a při výcviku šermu se také začínají používat drátěné masky. Po roce 1868 zhotovují v Itálii šavli nové konstrukce, která je již velmi podobná šavli používané dnes.

    V roce 1913 jsou zakládány Český šermířský svaz - ČŠS, a v Gentu Mezinárodní šermířská federace - FIE, do které téhož roku i ČR vstupuje.

    V současné době FIE sdružuje 135 zemí. V ČR je nyní v přibližně 42 oddílech registrováno více jak 1.600 šermířů.

"Máme-li zvítězit ve sportovním šermířském utkání, znamená to dnes zdolat člověka myslícího. Předpokládá to dospět nejen k fyzicko-technické dokonalosti, ale i k vyspělosti morální a volní, být nejen na výši fyzicky, ale mít i dostatek sebedůvěry opřené o znalosti teorie a praxe, krotit výstřednosti a podrobovat instinkt své vůli. Co lépe může působit na výchovu charakteru?"
/Svatopluk Skyva - Šerm šavlí - 1961 /

   

    Šerm je olympijským sportem od roku 1896. Soutěží se v šermu fleretem, kordem a šavlí - jednotlivci i družstva - muži i ženy.

 

Co o šermu možná ještě nevíte:

  • šerm je jediným bojovým sportem, u kterého se při rozhodování uplatňuje elektronické registrační zařízení,
  • šerm je bojovým sportem, ve kterém nejsou váhové kategorie a nerozhoduje ani výška šermířů,
  • metodika výcviku šermu je nejstarší sportovní metodikou vůbec, a proto má za sebou také nejdelší vývoj,
  • šerm patří mezi nejbezpečnější sporty,
  • šerm je sportem, kterému se lze aktivně věnovat od školních let až do pozdního věku.

 A ten, kdo ještě pochybuje o tom, že šerm byl na světě prvním sportem vůbec, nechť si pozorně přečte: Jak vznikl serm - Radko Trohar.pdf (70,9 kB)