Prezentace šermu a našeho oddílu na ZŠ v okolí BpB

25.09.2009 20:28

Za účelem zvýšení popularity šermu mezi dětmi ZŠ a dále také s cílem představení našeho šermířského oddílu novým potenciálním členům, jsme v září 2009 uskutečnili na třech vybraných ZŠ v okolí Bělé p.B. krátké prezentace.

Vybranými školami byly ZŠ v Kosmonosích, v Debři a v Bakově nad Jizerou. Jako cílená skupina byly vybrány děti 3. až 6. tříd. Celkově jsme takto oslovili takřka 400 dětí.

Každá prezentace vždy obsahovala jak ukázky výcviku šermířské školy s loňskými začátečníky, tak i jeden zápas předvedený zkušenými šermíři. Děti byly také seznámeny se stručnou historií šermu, s typy zbraní a základními pravidly. Na závěr se vybrané děti mohly utkat v šermířském zápase na tři zásahy (s využitím sady dětského šermu).

Mé poděkování patří všem šermířům 1.FC BpB, kteří se na zdárném průběhu a zajištění těchto prezentací podíleli - jmenovitě Michalovi, Jirkovi N., Adélce a Aničce. Velmi bych chtěl také poděkovat mým přátelům Barbaře Eignerové a Láďovi Knapovi, kteří naši prezentaci významně podpořili, a to nejen předvedením svého šermířského umění. Můj dík patří taktéž šermířskému oddílu TJ Lokomotiva Liberec za zapůjčení technického vybavení.

Nezbývá než věřit, že se šerm, a to i díky podobným akcím, postupně dostane do povědomí širší veřejnosti a mezi dětmi vzroste počet zájemců o tento krásný sport.

Šermu zdar!

Trenér

PS: nepřehlédněte, prosím, novou fotogalerii z této akce.