Sezona 2019/2020 uzavřena

11.10.2020 10:30

Poděkování všem, kteří se podíleli na jejím zdárném průběhu - závodníkům, trenérům, rozhodčím a v neposlední řadě i všem rodičům!

MC